La creixent popularització de la cançó improvisada a Catalunya facilita que cada vegada més persones descobreixen la força lúdica, comunicativa i social d’aquest art, i també  que cada vegada més persones s’animin a practicar-la. L’entitat Cor de Carxofa, Associació de foment del glosat, té per missió la transmissió, l’ensenyament, la recerca i la divulgació d’aquest art. I per fer-ho, entre d’altres, promou l’Escola d’Estiu de Glosa, que enguany arriba a la seva setena edició.

La introducció de la cançó improvisada al món educatiu posa en valor el seu alt potencial pedagògic, i avança any rere any pel teixit d’escoles del país, escampant-se arreu. És un recurs per a millorar la competència comunicativa oral, l’aprenentatge musical, la creació, la participació, la seguretat personal i la cohesió social i de grup. És també un element d’arrelament al país, a la llengua i a la seva cultura. És festiva i participativa i, en aquest sentit ajuda a viure la festa en l’entorn escolar d’una manera sana, inclusiva i desimbolta mitjançant una eina de creació i lúdica, vinculada als joves i a la modernitat (alhora que a la tradició).

L’Escola d’Estiu de Glosa s’adreça a les etapes adultes de l’aprenentatge, les que hom anomena aprenetatge durant la vida. Alhora, vetlla per seguir oferint un referent en els Països Catalans en el camp de la transmissió, l’aprenentatge i la divulgació d’aquest art. El públic a qui es dirigeix aquesta oferta formativa va dels aspirants a glosadors i glosadores, passant persones que vulguin organitzar activitats relacionades amb la glosa fins a qualsevol persona adulta que se senti atreta per aquesta forma de creació artística que té aquest alt component social i lúdic. I, en general, a qualsevol ciutadà que estima la llengua.

L’Escola d’Estiu de Glosa ofereix la formació organitzada en diversos itineraris per tal de donar resposta a totes les necessitats dels alumnes, amb perfils molt diversos. Aquest tipus d’organització permet la configuració de diferents tipologies grupals, des de grups reduïts que possibilitaran espais d’aprenentatge intensius, a grups reunits per afinitats, fins a grups grans en classes magistrals. L’Escola és una combinació de tallers, sessions en format xerrada, sessions de formació interactiva i espais de pràctica directa conduïts per professorat gran vàlua, professionalitat i prestigi d’arreu dels Països Catalans.

Les sis edicions anteriors ens permeten parlar d’una escola consolidada, i les valoracions dels alumnes ens esperonen a seguir endavant. La nostra recerca permanent d’innovació i qualitat ens fa apostar per un nou enfocament, de durada triennal. L’any passat vam encetar un nou eix estratègic per l’Escola de caràcter triennal: muntanya, mar i plana. Aquest enfocament ens permet viatjar arreu dels territoris de parla catalana (en tots hi tenim muntanya, mar i plana) alhora que descobrirem noves tonades i melodies vinculades a aquests elements del territori i de la societat. Enguany, seguint aquesta proposta triannual, l’alumnat s’aproparà al mar a través de la nostra tradició de melodies per improvisar resseguint diferents espais de la nostra geografia marinera.

Una altra de les novetats de l’edició del 2018 és que l’Escola d’Estiu de Glosa desenvolupa alguns dels aspectes del Pla educatiu de Cor de Carxofa, Eduglosa, i que són els que tenen a veure amb el desenvolupament d’eines d’aprenentatge i de difusió de la glosa més enllà dels entorns educatius formals. Un dels projectes que veu la llum aquest 2018 és Eduglosa.cat. Un portal de recursos educatius sobre la glosa que Cor de Carxofa desenvolupa conjuntament amb Plataforma per la Llengua, la Fundació Carulla i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.